بایگانی روز: خرداد 4, 1402

گول ذهنو نخوریا

تا حالا شده بخوای کاری رو انجام بدی و انجامش نداده باشی؟ تا حالا شده که یک کاری رو شروع کنی ولی نتونی به انجام برسونی و تمومش کنی؟ تا حالا شده حرفی رو که کسی زده نتونی از ذهنت بیرون بکشی یا احساس کنی که ناتوانی و اصلاً نمیتونی یه سری کارها رو به […]