بایگانی دسته‌ی: استاد محترم ملکی

چراغ ذهن

کلوپ مدرسان برتر ایران | سازمان جهانی مدرسان و سخنرانان حرفه ای

تا به حال به این فکر کردید اگر ذهنمان مجهز به چراغ راهنمایی بود چه اتفاقات خوبی می افتاد ای کاش میشد ذهنمان را مثل قوانین رانندگی کتاب لو های هشدار و مطلقاً ممنوع و سرعت های غیر مجاز و چراغ راهنمایی دارد فعال کنیم یعنی زمانی که بعضی از حرفها را که نباید بزنیم […]

احساس کلمات

کلوپ مدرسان برتر ایران | سازمان جهانی مدرسان و سخنرانان حرفه ای

شاید از من بپرسید مگر کلمات و واژه ها هم احساس دارند؟بله تمام کلماتی که روی زبان می آوریم احساس دارند در فن بیان به آن لحن می گویندلحن دلچسب»یکی از قواعد خوب صحبت کردن لحن مناسبی است که در مکالمه هایمان داریممتاسفانه خیلی از سوءتفاهم هایی که در ارتباطات اتفاق می افتد از همین […]

ماه بانوی خوش کلام

کلوپ مدرسان برتر ایران | سازمان جهانی مدرسان و سخنرانان حرفه ای

چرا اینقدر از مادربزرگ و پدربزرگ های خود خاطره های شیرین و تلخ داریم؟اگر از روزهایی که کنارشان بودیم تعریف کنیم در هر دو حالت خاطره تلخ و شیرین به یک مطلب مشترک می رسیم زبان خوش و کلمات زیبایی که به ما می گفتند و یا برعکس..فن کلام و خانواده»به نظرم هر چقدر مطلب […]