بایگانی دسته‌ی: لایف کوچینگ

لایف کوچینگ چیست؟

آکادمی ریتم ذهن - موسی زرگر - محمد زرگر - نسل پویای ایران زمین - اولین سخنران نوجوان انگیزشی ایران - مدرسه موفقیت موسی زرگر - استاد موسی زرگر - استاد زرگر

کوچینگ زندگی که کوچینگ فردی نیز نامیده می شود و در آن کوچ با استفاده از مهارتهای خود به افراد در حوزه های مختلف زندگیشان کمک می کند. در کوچینگ زندگی نگاهی کلی نسبت به ابعاد مختلف زندگی انسان وجود دارد به این معنا که ابعاد گوناگون مراجع به صورت همزمان و یکپارچه در نظر […]