بایگانی دسته‌ی: کوچینگ

کوچ حرفه ای کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

موسی زرگر|آقای راهبر|مستر راهبر|کوچ حرفه ای کیست و چه ویژگیهایی دارد؟|کوچ حرفه ای|مستر ایونت|روح الله بیطرفان|آقای رویداد ایران|آکادمی ریتم ذهن|ریتم ذهن

با این یازده ویژگی، مهارت یک کوچ حرفه ای را شناسایی کنید! 1- اولین نشانه ی یک کوچ حرفه ای آن است که به دانش و مهارتهای زمینه ای علم و صنعت بزرگ کوچینگ که توسط دو فدراسیون بین المللی کوچینگ در سطح جهان تعریف شده است مسلح بوده و تجربه ی  بیش از 500ساعت […]

کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست؟ کوچینگ (coaching) مناسب افرادیست که به دنبال تحول، تغییر، توسعه فردی، خود آگاهی وخودشکوفایی هستند . کوچینگ روش نوینی از مشاوره است که به افراد کمک میکند  با سرعتی بالاتر وآسانتر از آنچه که خودشان قادر به انجامش هستند، به موفقیت دست پیدا کنند. تفاوت اصلی مشاوره با کوچینگ  در این است که […]