آکادمی ریتم ذهن

همایش آموزشی پولسازی با جیب خالی

  • فایل آموزشی تصویری
  • فایل آموزشی صوتی
  • زمان: 4 ساعت و 37 دقیقه

95,000 تومان190,000 تومان

پاک کردن

همایش آموزشی پولسازی با جیب خالی

  • فایل آموزشی تصویری
  • فایل آموزشی صوتی
  • زمان: 4 ساعت و 37 دقیقه

95,000 تومان190,000 تومان

پاک کردن

همایش پولسازی با جیب خالی

با تدریس آقای رویداد ایران

استاد شیرین کهندل

استاد مصطفی گنجی