آکادمی ریتم ذهن

190 دقیقه تجربیات میلیون دلاری آقای رویداد ایران

مدت زمان استفاده رایگان از این محصول به پایان رسید!

  • فایل آموزشی صوتی
  • زمان: 3 ساعت و 10 دقیقه

690,000 تومان

190 دقیقه تجربیات میلیون دلاری آقای رویداد ایران

مدت زمان استفاده رایگان از این محصول به پایان رسید!

  • فایل آموزشی صوتی
  • زمان: 3 ساعت و 10 دقیقه

690,000 تومان

190 دقیقه تجربیات میلیون دلاری آقای رویداد ایران

چگونه همایش های هزار نفری را با صفر تومان طی چند روز برگزار نماییم؟