آکادمی ریتم ذهن

مشاوره و کوچ مدرسان استاد بیطرفان

  • مدت مشاوره: 1 ساعت
  • گارانتی اثر بخشی دارد
  • ارائه بصورت:تلفنی
  • برای کسانیکه اولین بار از خدمات آقای رویداد استفاده میکنند

14,000,000 تومان

مشاوره و کوچ مدرسان استاد بیطرفان

  • مدت مشاوره: 1 ساعت
  • گارانتی اثر بخشی دارد
  • ارائه بصورت:تلفنی
  • برای کسانیکه اولین بار از خدمات آقای رویداد استفاده میکنند

14,000,000 تومان